Ana Sayfa
 
 
Prof. Dr. Önder Arslan

Eğitim Durumu

1979-1981         T.E.D. Ankara Koleji, Lise Kısmı
1981-1987         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1987-1993         Ankara Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları İhtisası
1993-1995         Ankara Onkoloji Hastanesi, Mecburi Hizmet
1995-1997         Ankara Üniversitesi, Hematoloji Yandal İhtisası
1997-1998         New York Blood Center, Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı İhtisası  

Kariyer

Kasım 1998 Hematoloji Doçentliği
Mart 2004 Hematoloji Profesörlüğü

Dernek ve Vakıflardaki Görevleri

Avrupa Aferez Birliği Genel Sekreterliği, 2005
Hemaferezis Derneği Başkanlığı -2004
ETAG (European Technical Advisory Group)Board Üyeliği
Türk Hematoloji Derneği, Transfüzyon Tıbbi Komite Başkanlığı -2001
Türk Hematoloji Derneği, Transfüzyon Subkomitesi II. Başkanlığı 1999-2001
Hemaferezis Derneği Saymanlığı, 2000-2004
Türk Kemik İliği Transplantasyon Vakfı Genel Sekreterliği, Aralık 2001-2005

Halen Yürütmekte Olduğu İdari Görevler

İbni Sina Hastanesi Kan Merkezi Sorumlusu, 1998-
İbni Sina Hastanesi Transfüzyon Komitesi Üyesi, 1998-
A.Ü. T.F. Döner Sermaye Muayene Komisyonu Üyeliği, 2001-
A.Ü. T.F. İbni Sina Hastanesi, Başhekim Yardımcılığı, 2000-2005
A.Ü. T.F. Cebeci Hastanesi, Başhekim Yardımcılığı, 2005-2007
T.C. Sağlık Bakanlığı, Kan Ürünleri Komisyonu Üyeliği, 1999-2003
T.C. Sağlık Bakanlığı, Aferez  Komisyonu Üyeliği, 1999-2005
A.Ü. T.F. Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Üyeliği, 1999-2000
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Bölgesel Kan Merkezi Çalışmaları nedeniyle Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce aynı merkezde görevlendirme, 2001-2002
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Yöneticiliği 2000-2005
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aferez Ünitesi Görevli Öğretim Üyesi,  2000-
European Hemapheresis Association Genel Sekreterliği 2005-2007
Ankara Üniversitesi Akrabadışı Doku ve Kordon Kanı Bankası yönetim Kurulu üyesi
Ankara Üniversitesi Kök hücre Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi

Kitap Bölümü Yazarlığı

Medikal Tedavi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2003, Hodgkin Hastalığı
Medikal Tedavi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara 2003,
Transfüzyon
Kan Transfüzyonu Tedavisi, 2002 (AABB Çevirisi)

Dergi Danışma Kurulu Üyeliği
Transfusion and Apheresis Science (Editorial Board) 2006-
Blood banking and Transfusion Medicine (Associate Editor), 2003
Van Tıp Dergisi, Haziran 2000-

Yurt dışı çalışmaları

1991 Londra Hammersmith Hastanesinde Kemik İliği Transplantasyonunda T-hücre deplesyonunun uygulanması konusunda Prof. Dr. J. Goldman ile çalışma 

Ödüller

XI. Ulusal Kanser Kongresi, Poster Sunumu 1. lik Ödülü, Antalya, 1995
VI. Roche Viral Hepatit Araştırma Teşvik Yarışması, 1.lik Ödülü, Ankara 1998
III. Ulusal Kemik İliği Ve Periferik Kök Hücre Transplantasyon Kongresi Poster Sunumu 2.lik Ödülü , 6-9 Haziran 1999, Mersin
XIII. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri özeti, 1.lik Ödülü 27 Nisan-1 Mayıs 1999, Antalya
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi
THD, Klink Hematoloji 1.lik Ödülü, 25-28 Ekim 2002, Antalya
THD, Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı Ödülü, 25-28 Ekim 2002, Antalya
THD 32. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Ödülü, 8-12 Kasım 2006, Antalya

Üyesi Bulunduğu Dernek ve Vakıflar

American Society of Hematology
European Bone Marrow Transplantation
European Society for Haemapheresis
American Society of Hematology
Türk Hematoloji Derneği
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı
Hemaferezis Derneği

İç Hastalıları Uzmanlık Tezi

Akut Lösemilerde Terminal Deoksinükleotidil Transferaz Enzimin Değerlendirilmesi ve Akut Nonlenfoblastik Lösemide Prognostik Değer

Hematoloji Uzmanlık Tezi

Granülosit Koloni Uyaran Faktör ile Kök Hücre Mobilizasyonu Yapılan Sağlıklı Vericilerde Solubi Adezyon Molekülleri

Düzenlemiş Olduğu Kongreler ve Kurslar

I. Aferez kursu, 1996, Ankara
I. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi, 3-4 Mayıs 1996, Ankara
II. Uygulamalı Aferez Kursu Koordinatör Yardımcılığı, 5-20 Nisan 1999, Ankara
I. Hemaferez Atölye Çalışması, 3-4 Mayıs 2002, Eskişehir
I. Ulusal Hemaferez Kongresi , 9-10 Ekim 2003, İstanbul
Immunohematoloji Kursu, 10 Ekim 2003, İstanbul
ESFH 2005, 5-8 Ekim 2005, Antalya

http://www.hemoterapi.com

Bilimsel Yayınlar

ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Ö. Arslan, H. Akan, M. Beksaç, O. İlhan, H. Koç, N. Konuk.  Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) positivity in acute nonlymphoblastic leukemia. Leukemia 8(6):1067,1994 .

2. O. İlhan, M. Beksaç, H. Koç, H. Akan, A. Keskin, Ö. Arslan, G. Gürman, M. Özcan, N. Konuk, A. Uysal. HLA-DR frequency in Turkish Aplastic Anemia patients and the impact of HLA-DR2 positivity in response rate in patients receiving immunosuppressive therapy. Blood 86:2055, 1995 . 

3. Ö. Arslan, H. Akan, H. Koç, M. Beksaç, O. İlhan, M. Özcan, S.Yalçın, G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal. Eosinophilia after allogeneic bone marrow transplantation using Busulfan + Cyclophosphamide conditioning regimen. Bone Marrow Transplant 18, 276, 1996.

4. Ö. Arslan, H. Akan, M. Beksaç, M. Özcan, H. Koç, O. İlhan, N. Konuk, A. Uysal. Lack of prognostic value of CD34 in adult AML. Leukemia & Lymphoma 23; 185-186, 1996.

5. G. Gürman, Ö. Arslan, H. Koç, H. Akan. Donor leukocyte infusion for relapsed ANLL after allogeneic BMT and the use of interferon alpha to induce graft versus leukemia effect. Bone Marrow Transplant 18, 825-826 1996.

6. H. Koç, G. Gürman, Ö. Arslan, M. Özcan, H. Akan, O. İlhan, N. Konuk, M. Beksaç, A.Uysal. Is there an increased risk of graft versus host disease after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Blood 88;2362-2364,1996.

7. H. Koç, Ö. Arslan, G. Gürman, H. Akan, M. Özcan, O. İlhan, İ. Aydoğdu, M. Arat, M. Beksaç, N.Konuk, A.Uysal. The use of high dose chemotherapy plus granulocyte colony stimulating factor for the salvage of refractory or resistant relapse malignant lymphoma patients without stem cell support. Acta Hematologica 98; 136-139, 1997.

8. O. İlhan, H. Koç, H. Akan, G. Gürman, Ö. Arslan, M. Özcan, N. Arıkan, H. Sencer, N. Konuk, A. Uysal, M. Beksaç. Hemorrhagic cystitis as a complication of bone marrow transplantation. Journal of Chemotherapy  9(1):56-61,1997. 

9. H. Akan, H. Koç, Ö. Arslan, M. Beksaç, O. İlhan, G. Gürman, M. Özcan, N. Konuk, A. Uysal. Febrile neutropenia in a bone marrow transplantation center. Int J Antimicrobial Agents 8:127-130, 1997.

10. O. İlhan, H. Akan, H. Koç  G Gürman, Ö. Arslan, M. Özcan, H. Erdi, C. Erdem, N. Konuk A. Uysal, M. Beksaç. Incidence of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplantation in a single center study from Turkey. Hematology and Cell Therapy 39:133-136, 1997.

11. H. Koç, G. Gürman, Ö. Arslan, M. Özcan, H. Akan, O. İlhan, N. Konuk, M. Beksaç, A. Uysal. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Is there an increase risk of GVHD in leukemia paitents. Journal of Chemotherapy 9(5);371-376, 1997.

12. C. Üstün, H. Koç, S. Karayalçın, G. Akyol, G. Gürman, O. İlhan, H. Akan, M. Özcan, Ö. Arslan, N. Konuk, A. Uysal, M. Beksaç. Hepatitis B virus infection in allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 20:289-296, 1997. 

13. O. İlhan, M. Beksaç, Ö. Arslan, M. Özcan, H. Koç, H. Akan, G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal. HLA DR2: A predictive marker in response to cyclosporine therapy in aplastic anemia. International Journal of Hematology 66;291-295, 1997.

14. Ö. Arslan. Peripheral blood stem cells for allogeneic transplantation: Is it going to replace bone marrow stem cells. Blood Banks Association of New York State Inc. 31(4);10-13, 1997.

15. Ö. Arslan, G. Gürman, İ. Dilek, M. Özcan, H. Koç, O. İlhan, H. Akan, N. Konuk, A. Uysal, M. Beksaç. Incidence of Tuberculosis after bone marrow transplantation in a single center from Turkey. Haematologia 29 (1); 59-63, 1998.

16. Ö. Arslan, A. Seferoğlu, G. Gürman, O. İlhan, H. Koç. Resistant graft failure overcome with allogeneic peripheral blood plus bone marrow stem cells. Haematologia 29 (1); 47-51, 1998.

17. C. Üstün, C. Sungur, O. Akbaş, A. Sungur, Y. Gürgen, Ş. Ruacan, G. Gürman, Ö. Arslan. Spontaneous splenic rupture as the initial presentation of plasma cell leukemia: A case report. American Journal of Hematology 57(3):266-267, 1998.

18. H. Akan, M. Akova, H. Ataoğlu, G. Aksu, Ö. Arslan, H. Koç. Rhodococcus equi and Nocardia brasiliensis infection of the brain and liver in a patient with acute nonlymphoblastic leukemia. Eur J Clin Microbial Infect Dis 17;737-739, 1998.

19. M. Beksaç, Ö. Arslan, H. Koç, H. Akan, O. İlhan, M. Arat, M. Özcan, G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal. Randomised unicenter trial for comparison of three regimens in de novo adult acute nonlymphoblastic leukemia. Medical Oncology 15; 183-190, 1998.

20. Ö. Arslan, C. Üstün, M. Arat, H. Çelebi, H. Akan, M. Beksaç, O. İlhan, G. Gürman, M. Özcan, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in acute nonlymphoblastic leukemia.  Hematological Oncology16;155-162, 1998.

21. C. Üstün, Ö. Arslan, M. Beksaç, H. Koç, G. Gürman, T. Özçelik, B. Yılmaz, O. İlhan, H. Akan, M. Özcan, T. Demirer, A. Uysal, N. Konuk, M. Arat, İ. Dilek, H. Çelebi, H.Ş. Coşkun. A retrospective comparison of allogeneic peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation results from a single center, afocus on the incidence of GVHD and relapse. Biology of Blood and Marrow Transplantation 5;28-35,1999.

22. O. İlhan, Ö. Arslan, M. Arat, M. Beksaç, H. Akan, M. Özcan, G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç. The impact of the CD34+ cell dose on engraftment in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Transfusion Science 20; 69-71, 1999.

23. O. İlhan, N. Üskent, Ö. Arslan, M. Arat, F. Özkalemkaş, G. Öztürk, S. Beşışık-Kalayoğlu, A. Özet, M. Tombuloğlu, M. Arpacı, E. Ovalı, S. Anak. On behalf of Turkish Apheresis Group. National Survey of hemapheresis practice in Turkey (1998). Transfusion Science 22:195-201, 2000.

24. Ö. Arslan, H. Akan, M. Arat, K. Dalva, M. Özcan, G. Gürman, O. İlhan, N. Konuk, M. Beksaç, A. Uysal, H. Koç.  Soluble adhesion molecules (sICAM-1, sL-Selectin, sE-Selektin, sCD44) in healthy allogeneic peripheral blood stem cell donors primed with recombinant granulocyte-colony stimulating factor. Cytotherapy 2 (4) :259-265, 2000.

25. Ö. Arslan, HŞ. Coşkun, M. Arat, H. Çelebi, M. Özcan, G. Gürman, C. Üstün, T. Demirer, H. Akan, O.  İlhan, N. Konuk, M. Beksaç, A. Uysal, H. Koç   Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for standard risk leukemia: experience of  bni Sina Hospital . Bone Marrow Transplantation 25, 1229-1232, 2000.

26. Idilman R, Ustun C, Akan H, Karayalcin S, Ozcan M, Arslan O, Ilhan O, Akyol G, Bozdayi M, Colantoni A, Van Thiel DH, Koç H. Hepatitis B virus vaccination of recipients and donors of allogeneic peripheral blood stem cell transplantation: Risk and benefit ratio of HBV vaccination in recipients. Hepatology 32: (4) 1181, Part 2 OCT 2000.

27. M. Özcan, C. Üstün, E. Akçağlayan, H. Akan, Ö. Arslan, O. İlhan, M. Beksaç, G. Gürman, T. Demirer, M. Arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç. Recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rh-G-CSF) may accelerate hematopoietic recovery after HLA-identical sibling allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant  27:499-505, 2001.

28. G. Gürman, M. Arat, O. İlhan, N. Konuk, M. Beksaç, H. Çelebi, M. Özcan, Ö. Arslan, C. Üstün, H. Akan, A. Uysal, H. Koç. Allogeneic hematopoietic cell transplantation without myeloablative conditioning for patients with advanced hematologic malignancies. Cytotherapy 3(4); 253-260, 2001.

29. G. Aksu, M.Z. Ruhi, H. Akan, S. Bengisun, C. Üstün, Ö. Arslan, H. Özenci. Aerobic bacterial andfungal infections in peripheral blood stem cell transplants. Bone Marrow Transplant  27: 201-205, 2001.

30. G. Gürman, İ. Dilek, Ö. Arslan, M. Arat, M. Beksaç, O. İlhan, M. Özcan, H. Akan, K. Dalva, N. Konuk, A.Uysal, H. Koç. The effect of G-CSF on lymphocyte subsets and CD34+ cells in allogeneic stem cell transplantation. Transfusion and Apheresis Science  24 (1): 23-28, 2001.

31. G. Gürman, H. Çelebi, C. Üstün, M. Arat, O. İlhan, M. Özcan, Ö. Arslan, A. Uysal, H. Akan, M. Beksaç, N. Konuk, H. Koç. Allogeneic   peripheral blood stem cell transplantation for severe aplastic anemia. Therapeutic   Apheresis 5(1); 54-57, 2001.

32. M Çetin, B. Eser, Ö. Er, A. Ünal, E. Kılıç, T. Patıroğlu, H.S. Çoşkun, M. Altınbaş, Ö. Arslan, O. İlhan. Efffects of DMSO on platelet functions and P-selectin expression during storage. Transfusion and Apheresis Science 24(3):261-7, 2001

33. M. Arat, Ö. Arslan, M. Beksaç, K. Keven, G. Nergisoğlu, Ş, Ertürk. Hematopoietic transplantation related nephropathy. Am J Kidney Disease 38; 218-219, 2001.

34. T. Demirer, O. İlhan, M. Arat, Y. Genç, M. Özcan, K. Dalva, H. Çelebi, M. Beksaç, H. Akan, G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal, Ö. Arslan, H. Koç. CD41+ and CD42+ hematopoietic progenitor cells may predict platelet engraftment after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. J of  Clinical Apheresis 16; 67-73, 2001.

35. T. Demirer, M. Aylı, M. Özcan, M. Günel, R. Haznedar, M. Dağlı, T. Fen, S. Dinçer, Ö. Arslan, G. Gürman, S. Demirer, G. Özet, A. Uysal, N. Konuk, O. İlhan, H. Koç, H. Akan. Mobilization of peripheral blood stem cells with chemotherapy and recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rhG-CSF): a randomized evaluation of different doses of rhG-CSF. Br J Haematol. 2002 Feb;116(2):468-74.

36. S. Kutlay, O. İlhan, Ö. Arslan, M. Beksaç. Influence of storage time on activation of platelets collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra using platelet storage containers. Ther Apher Feb 6(1):182-85, 2002

37. T. Demirer, M. Dağlı, O.İlhan, M. Aylı, R. Haznedar, T. Fen, N. Günel, Y. Genç, M. Arat, M. Özcan, Ö. Arslan, E. Seyrek, S. Dinçer, T . Üstün, N. Ustael, H. Koç, O. Muftuoğlu, H. Akan. A randomized trial of assesement of efficacy of leukapheresis volumes, 8 liters vs 12 liters. Bone Marrow Transplant 29;893-897, 2002.

38. T. Demirer, O. İlhan, M Aylı, M. Arat, M Dağlı, M. Özcan, R. Haznedar, Y. Genç, T. Fen, E. Ayyıldız S. Dinçer, Ö. Arslan, G. Gürman, N. Konuk, K. Dalva, A. Uysal, H. Koç. G. Özet, H. Akan. Monitoring of peripheral blood CD34+ cell counts on the first day of apheresis is highly predictive for efficicient cell yield. Therapeutic Apheresis 6(5):284-389, 2002. 

39. İ. Tek, Ö. Arslan, M. Arat, M. Özcan, B. Akbağ, O. İlhan. Effects of replacement fluids on coagulation system used for therapeutic plasma exchange. Transfusion and Apheresis Science 28; 3-7, 2003.

40. R. İdilman, C. Üstün, S. Karayalçın, A. Aktemel, AR Türkyılmaz, M. Özcan, Ö. Arslan, AM. Bozdayı, DH. Van Thiel, H. Akan. Hepatitis B virus vaccination of recipients and donors of allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Clin Transplant 17: 1-6, 2003 

41. M. Beksaç, H. Çelebi, H. Sargın, A. Yalçın, P. Topçuoğlu, S. Kalayoğlu-Beşışık, C. Beyan, Ö. Arslan, M. Özcan, G. Gürman, O. İlhan, H. Akan. Role of pretransplant interferon-alpha (IFN) treatment in the outcome of stem cell transplantation (SCT) from related donors in chronic myelogeneous leukemia (CML): results from three Turkish transplant centers. Bone Marrow Transplant 31; 897-904, 2003

42. Arslan Ö.. HEMOSOFT; A new software for blood bank and apheresis management. Transfusion and Apheresis Science, 30(3):193-6. 2003 

43. M. Arat , Ö. Arslan, G. Gürman, K. Dalva, M. Ozcan, A. Ugur, O. Ilhan.The impact of granulocyte colony stimulating factor at content of donor lymphocytes collected for cellular immunotherapy. Transfusion and Apheresis Science 30(1):9-15, 2004

44. Ö. Arslan, İ. Tek,   M. Arat, İ. Çiftçi, O. İlhan. Effects of replacement fluids on plasma viscosity used for therapeutic plasma exchange. Therapeutic Apheresis and Dialysis 8(2):144-7, 2004.

45. Tek I, Arslan O, Arat M, Ayyildiz E, Tol M, Oral M, Ilhan O. Effects of replacement fluids used for therapeutic plasma exchange on plasma viscosity and plasma oncotic pressure. Transfus Apher Sci.31(2):89-93,  2004

46. Demirer T, Ayli M, Fen T, Ozcan M, Arat M, Buyukberber S, Arslan O, Gurman G, Akan H, Ilhan O. High-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous peripheral blood stem cell transplantation in patients with lymphoma -- a retrospective evaluation. Bone Marrow Transplant 34(9):781-6, 2004

47. Arat M, Arslan O, Ayyildiz E, Topcuoglu P, Dalva K, Ilhan O. Peripheral blood stem cell apheresis for allogeneic transplants: Ibni Sina experience. Transfus Apher Sci 30(3):189-91, 2004

48. Ilhan O, Arat M, Arslan O, Ayyildiz E, Sanli H, Beksac M, Ozcan M, Gurman G, Akan H. Extracorporeal photoimmunotherapy for the treatment of steroid refractory progressive chronic graft-versus-host disease. Transfus Apher Sci  30(3):185-7, 2004. 

49. Arslan O, Arat M, Tek I, Ayyildiz E, Ilhan O. Therapeutic plasma exchange in a single center: Ibni Sina experience. Transfus Apher Sci 30(3):181-4,  2004

50. Yildirim I, Ozer Y, Yuksel MK, Arat M, Arslan O. Erythrocyte antigen and reticulocyte engraftment after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 34(4):351-5, 2004.

51. Arslan O, Toprak S, Arat M, Kayalak Y. Hb content-based transfusion policy successfully reduces the number of RBC units transfused. Transfusion.44(4):485-8, 2004. 

52. Idilman R, Arat M, Soydan E, Toruner M, Soykan I, Akbulut H, Arslan O, Ozcan M, Turkyilmaz AR, Bozdayi M, Karayalcin S, Van Thiel DH, Ozden A, Beksac M, Akan H. Lamivudine prophylaxis for prevention of chemotherapy-induced hepatitis B virus reactivation in hepatitis B virus carriers with malignancies. J Viral Hepat 11(2):141-7, 2004. 

53. Bozkaya H, Bektas M, Metin O, Erkan O, Ibrahimoglu D, Dalva K, Akbiyik F, Gurel S, Bozdayi AM, Akay C, Yurdaydin C, Aslan O, Uzunalimoglu O. Screening for hemochromatosis in Turkey. Dig Dis Sci  49(3):444-9,  2004

54. Arslan O. Haemovigilance in developing countries.

Hematology. Sep-Oct;10 Suppl 1:79-81,  2005

55. Arslan Ö.  Donor blood group declaration before donation can be used as a tool for electronic crossmatching. Trans Med 15; 487-492, 2005. 

56. Akan H, Arslan Ö, Akan Ö. Tuberculosis in stem cell transplantation. 

J Hosp Infect. 2006 Apr;62(4):421-6

57. Arslan Ö. Electronic crossmatching. Transfus Med Rev. 2006 Jan;20(1):75-9.

58. Bakanay SM, Dalva K, Arat M, Arslan Ö, Ayyıldız E, Beksaç M, İlhan O. Does continuous flow apheresis influence viability in allogeneic hematopoietic stem cell harvest? Transfus Apher Sci. 2006 Apr;34(2):171-8

59. Arslan Ö Whole blood donor deferral rate and characteristics for the Turkish population, Trans Med  17(5):379-83, 2007

60. Arslan O.Turkish Hemapheresis Society activity for 2005. Transfus Apher Sci. 2007 Feb;36(1):55.

61. Gürak S, Arslan O Efficacy of Fenwal Amicus blood cell separator in double dose platelet collection. Transfus Apher Sci. 2007 Feb;36(1):69-72.

62. Büyükkağnici DI, Ilhan O, Kavas GO, Arslan O, Arat M, Dalva K, Ayyildiz E. Effects of plasma nitric oxide levels on platelet activation in single donor apheresis and random donor concentrates. Transfus Apher Sci. 2007 Feb;36(1):73-8. 

63. Ayyildiz E, Arslan O, Topçuoğlu P, Arat M, Dalva K, Soydan EA, Tol M, Ilhan O. The effect of extracorporeal photoimmunotherapy (ECP) on serum TNF-a level in chronic graft versus host disease (GvHD). Transfus Apher Sci. 2007 Feb;36(1):79-85.

64. Yücesan C, Arslan O, Arat M, Yücemen N, Ayyildiz E, Ilhan O, Mutluer N. Therapeutic plasma exchange in the treatment of neuroimmunologic disorders: review of 50 cases. Transfus Apher Sci. 2007 Feb;36(1):103-7.

65. Arslan O, Arat M. Apheresis information management system (AMIS). Transfus Apher Sci. 2007 Jun;36(3):281-3.

66. Soydan E, Ayyildiz E, Dalva K, Topçuoğlu P, Tol M, Arslan O, Ilhan O, Arat M.Impact of harvest product volume in erythrocyte depletion of allogeneic or autologous bone marrow using COBE spectra. Transfus Apher Sci. 2007 Jun;36(3):269-73.

67. Topcuoglu P, Akcaglayan Soydan E, Ekiz F, Ayyildiz E, Dalva K, Ozcan M, Arslan O, Arat M, Ilhan O. How to calculate the quantity of CD34+ cells infused? A single center cohort study based on actual, ideal or adjusted ideal body weight. Transfus Apher Sci. 2007 Jun;36(3):275-80.

68. Arslan O, Moog R Mobilization of peripheral blood stem cells. Transfus Apher Sci. 2007 Oct;37(2):179-85.

69. Yazman D, Konuk N, Ozcan M, Arat M, Soydan E, Arslan O, Ilhan O.A case report of the Modified Malmö Protocol: an alternative therapeutic approach to refractory chronic idiopathic thrombocytopenic purpura.. Ther Apher Dial. 2008 Jun;12(3):255-8

70. Arslan O Peripheral stem cell collection and its potential applications other then hematology. Transfus Apher Sci. 2008 Jun;38(3):217-8..

71. Akar AR, Durdu S, Arat M, Kilickap M, Kucuk NO, Arslan O, Kuzu I, Ozyurda U.Five-year follow-up after transepicardial implantation of autologous bone marrow mononuclear cells to ungraftable coronary territories for patients with ischaemic cardiomyopathy. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 Oct;36(4):633-43.

72. Ozcelik T, Topcuoglu P, Beksac M, Ozcan M, Arat M, Biyikli Z, Bakanay SM, Ilhan O, Gurman G, Arslan O, Demirer T.Mobilization of PBSCs with chemotherapy and recombinant human G-CSF: a randomized evaluation of early vs late administration of recombinant human G-CSF. Bone Marrow Transplant. 2009 Dec;44(12):779-83. 

73. Worel N, Panzer S, Reesink HW, Linkesch W, Dickmeiss E, Fischer-Nielsen A, Hölig K, Stachel D, Zimmermann R, Holter W, Coluccia P, Brilhante D, Watz E, Sigle JP, Gratwohl A, Buser A, Arslan O, Regan F, Edwards M. Transfusion policy in ABO-incompatible allogeneic stem cell transplantation. Vox Sang. 2010 Apr;98(3 Pt 2):455-67.

 
Bilgi Bankası Genel Bilgiler
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Sıkça Sorulan Sorular
Bize Sorun Cevapları Öğrenin