Ana Sayfa
 
 
Amaç ve Hedeflerimiz

Hemoterapinin bakış açısı ve yüklendiği görevler;

  • Doğru tanı koymak, bu en kısa zamanda ve en az inceleme ile yapmak
  • Hastanın doğru tedaviye ulaşmasına aracı olmak, dünyada var olan tüm uygun tedavilerden haberdar olmasını sağlamak
  • Uygun tedavi seçeneğini hast aile birlikte kararlaştırmak
  • Tedavi aşamalarında hastaya en üst düzeyde yaşam kalitesi sağlayacak önlemleri almak ve düzeltici girişimlerde bulunmak
  • Kanıta dayalı yaklaşımları en önde tutmak
  • Tüm bunları yaparken hastaya zarar vermemek için gereken tüm çabayı göstermek
 
Bilgi Bankası Genel Bilgiler
Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Sıkça Sorulan Sorular
Bize Sorun Cevapları Öğrenin